“ Wat een luxe dat ik vandaag niet zelf alles in goede banen hoefde te leiden, maar mee kon doen aan de bespreking. " 

 

 

" Het was bijna niet te merken dat jij inhoudelijk minder op de hoogte was dan wij. Je zorgde er ongemerkt voor dat we over de juiste dingen praatten. "

 

" Heeeel veel dank, ik ben blij met hoe je het aangepakt hebt, de aanknopingspunten voor de toekomst en over wat die dag in gang heeft gezet. ”

(manager van een bureau voor experts / onderzoekers)

 

 

 

 

Procesbegeleiding

 


In Dialoog.... ondersteunt bij het ontwerpen en uitvoeren van communicatieprocessen, bijeenkomsten en invoeringstrajecten.

Door veel ervaring met de inzet van bemiddel-vaardigheden in escalerende situaties

en een open houding, brengt In Dialoog.… mensen met elkaar in gesprek en herstelt de onderlinge communicatie.

 

 

 

Het aanbod van In Dialoog....

In Dialoog.… biedt verschillende vormen van (onafhankelijke) procesbegeleiding aan:

  1. gespreksleiding bij lastige gesprekken (van informeel overleg tot bemiddeling)

  2. facilitering van workshops en werk-bijeenkomsten

  3. gespreksleiding bij informatie- / discussie bijeenkomsten

  4. advies en ondersteuning bij de opzet en uitvoering van projecten (bijv. leerlingmediation of jongeren- en buurtbemiddeling)

  5. ondersteuning bij ontwerpen en uitvoeren van (interactieve) beleidsprocessen en Multi Stakeholder Processen

 

 

Maatwerk

Omdat iedere situatie anders is ontwerpt In Dialoog.... met u de best passende aanpak en wordt een concreet programma / plan samengesteld.

Maatwerk passend bij uw situatie staat altijd voorop. Alle denkbare en wenselijk combinaties (van procesbegeleiding, mediation, coaching en training) zijn hierdoor mogelijk.

 

 

Informatie

Wilt u meer informatie over procesbegeleiding of heeft u specifieke wensen ?

Neem gerust contact op.