Ronald Westerbeek

(Mediator | Trainer | Procesbegeleider)

 

 

 

Geïnspireerd door de enorme kracht van mediationvaardigheden, waarmee escalatie verandert
in constructief samenwerken

en

met vertrouwen in ieders vermogen om vanuit eigen kracht oplossingen te vinden,

 

ondersteunt en verbetert
In Dialoog.... communicatie 

en brengt u samen in gesprek.

bij conflicten

in leersituaties 

in alledaagse werk- en leefsituaties

 

op scholen

bij de overheid

in bedrijven

in jongeren- / buurtbemiddelingsprojecten

en in privé-situaties

 

Werkveld

 

 

Ik houd me bezig met conflicthantering in de ruimste zin van het woord, in:

  • Conflictsituaties
  • Leersituaties
  • Alledaagse werk- en leefsituaties,

Bijvoorbeeld op scholen, bij de overheid, in bedrijven en in privésituaties.

Zie ook: Profiel In Dialoog....en Werkvelden van In Dialoog....

 

Ook werk ik met overtuiging en passie aan de verdere ontwikkeling van verschillende informele vormen van conflictbemiddeling zoals: leerlingmediation en jongeren- en buurtbemiddeling. Deze initiatieven maken bemiddeling voor velen toegankelijk en verspreiden conflictvaardigheden onder alle lagen van de bevolking.

 

 

 

 

Persoonlijke aanpak

 

Geïnspireerd door de kracht van mediationvaardigheden breng ik mensen samen in gesprek.

Mediationvaardigheden vormen de basis voor mijn houding, werkwijze en aanpak. Ik faciliteer hiermee dialoog en bevorder empowerment (zelfredzaamheid).

Vanuit oprechte betrokkenheid stel ik vragen, luister ik en leg waar mogelijk verbindingen tussen mensen. Mijn optimisme en flexibiliteit dragen bij aan ontspanning in soms zeer gespannen situaties. Door mijn scherp analytisch vermogen, humor en creativiteit stimuleer ik mensen met
wie ik samenwerk om nieuwe wegen in te slaan en onverwachte oplossingen te bedenken.

In Dialoog werkt !  Zie ook: De Kracht van In Dialoog....