" Heb je ruzie in je kop
met mediation los je 't op
 

Kom bij ons even praten
je hoeft elkaar niet te haten


Je moet goed weten wat je doet
dat geeft je veel meer moed

 

 

(Leerlingmediators VMBO)

 

Werkwijze  (Leerlingmediation)

 

 

Leerlingmediation is een initiatief waarbij, in nauwe samenwerking met docenten,
leerlingen hun eigen rol krijgen in de sociale veiligheid op school.

 

Leerlingen krijgen via lessen over conflictvaardigheden nieuwe communicatietools,
ze leren anders samen te werken en zelf onderling ruzies op te lossen.


Een aantal leerlingen wordt getraind om als leerlingmediator behulpzaam te zijn bij ruzies tussen medeleerlingen. Leerlingmediation richt zich hiermee op de verantwoordelijkheid van leerlingen om zelf hun eigen problemen op te lossen.

 

Een aantal docenten van de school wordt tijdens de invoering opgeleid tot mediationcoördinator. Deze mediationcoördinatoren geven in de volgende jaren de training aan nieuwe leerlingmediators. Zij begeleiden ook de groep opgeleide leerlingmediatorsbij hun werk. Bovendien zorgen de mediationcoördinatoren actief voor de continuïteit van het traject binnen (en buiten) de school. 

 

Voor verdere achtergrondiinformatie over (o.a.de invoering van) leerlingmediation zie:  Links en overige Informatie.

 

 

 

In Dialoog.... biedt verschillende vormen van begeleiding, ondersteuning en training aan bij de invoering van leerlingmediation.