Het aanbod van In Dialoog....  (Gespreksleiding)

 

 

In Dialoog.… biedt verschillende vormen van gespreksleiding aan:

  • conflict oplossend gesprek o.a. bij onenigheid tussen collega’s

  • oudergesprek: o.a. begeleiding van docent-ouder gesprekken op school

  • buren-overleg een constructief gesprek met de buren om ergernissen tijdig te bespreken

  • familie-gesprek o.a. om onderlinge 'problemen' aan te pakken en de wereld uit te helpen

  • samenwerkingsgesprek o.a. ter verbetering van stroeve bijeenkomsten met uw team, gericht op het aanpakken van onderlinge irritaties.

  • overleg tussen overheid-burger en/of tussen overheden

  • overige gesprekken: in overleg met u wordt een passende aanpak opgesteld

 

 

Maatwerk

Omdat iedere situatie anders is ontwerpt In Dialoog.... met u de best passende aanpak en wordt desgewenst een concreet plan samengesteld.

Maatwerk passend bij uw situatie staat altijd voorop. Alle denkbare en wenselijk combinaties (van procesbegeleiding, bemiddeling, coaching en training) zijn hierdoor mogelijk.

 

 

Informatie

Wilt u meer informatie, vraagt u zich af of gespreksleiding in uw situatie geschikt is, of heeft u specifieke wensen ?

Neem gerust contact op.

 

Voor verdere achtergrondinformatie over gespreksleiding zie: Links en informatie