Voordelen  (Gespreksleiding)

 

  • geschikt voor alledaagse werk- en leefsituaties waarin negatieve gevoelens de boventoon gaan voeren en escalatie / verharding dreigt

  • informele aanpak en sfeer: waarmee het een 'gewoon' onderling gesprek wordt onder begeleiding van een onafhankelijk gespreksleider

  • een setting waar ruimte en veiligheid is, door de mondeling afgesproken vertrouwelijkheid, om in openheid te overleggen en vrijuit nieuwe mogelijkheden en oplossingen te zoeken

  • herstel van de onderlinge communicatie en relatie en het onderlinge vertrouwen van betrokkenen

  • vroegtijdig inzetbaar: “Laten we voorkomen dat dit uit de hand loopt…”

  • laagdrempelig: kan net dát zetje geven dat nodig is om toch in gesprek te gaan

  • kortdurend en beperkte kosten

  • stimuleert de eigen conflictvaardigheden en het onderlinge vertrouwen van betrokkenen: “We kunnen het eigenlijk best zelf oplossen...”

  • concrete en duurzame verbetering door onderling gemaakte praktische afspraken

 

 

In Dialoog.… biedt verschillende vormen van gespreksleiding aan.