Jongerenbemiddeling

 

Jongerenbemiddeling richt zich op het bemiddelen van ruzies in buurt of wijk waarbij jongeren zijn betrokken. Goed getrainde jongeren helpen als onafhankelijk begeleiders anderen bij het zelf oplossen van hun geschil. De bemiddelaars worden begeleid door een professionele coördinator. De methode is bedoeld voor het vroegtijdig aanpakken van problemen, waardoor de kans groot is dat de situatie de-escaleert. Een preventieve aanpak als deze draagt bij aan de leefbaarheid in de buurt

 

 

Voorbeelden

Jongerenbemiddeling kan bijvoorbeeld worden ingezet bij:

  • ruzies tussen jongeren onderling
  • ergernis bij oudere buurtbewoners rond activiteiten van jongeren op een pleintje
  • maken van afspraken over een gebruik van een veldje
  • overlast van een groep jongeren
  • overige situaties waar jongeren bij betrokken zijn

 

 

Over jongerenbemiddeling

De (jongeren) bemiddeling houdt in dat er een luisterend oor is voor alle betrokkenen en hun communicatie wordt hersteld. Het is de bedoeling dat de buren zelf, onder leiding van twee onafhankelijke bemiddelaars, praten over hun problemen en vervolgens samen hun conflict oplossen.

 

Jongerenbemiddeling maakt mensen ervan bewust dat bij problemen niet meteen een officiële instantie ingeschakeld hoeft te worden en dat veel ergernissen zijn uit te praten. Het helpt mensen om zelf hun situatie positief te beïnvloeden. Eigen oplossingen werken vaak beter dan oplossingen die anderen aanbieden of opleggen. Jongerenbemiddeling is zodoende een vorm van sociaal investeren.

 

De kracht van jongerenbemiddelaars ligt in het feit dat leeftijdgenoten vaak makkelijker geaccepteerd worden als gesprekspartner en bemiddelaar. Ze spreken immers dezelfde ‘taal’ en hebben een soortgelijke belevingswereld. Jongeren voelen zich door leeftijdgenoten vaak beter begrepen en worden tijdens de bemiddeling deel van de oplossing in plaats van deel van het probleem.

 

Waar zowel jongeren- als buurtbemiddeling aktief is, kan waar mogelijk worden samengewerkt, o.a. door koppels samen te stellen van een jongere- en een buurtbemiddelaar, waarmee voor alle betrokkenen een gelijkwaardige situatie ontstaat waarin ze zich begrepen en gehoord voelen.

 

Initiatiefnemers van jongerenbuurtbemiddeling zijn vooral de projectleider buurtbemiddeling,
gemeenten, de politie, welzijnsorganisaties, jongerenwerk en/of woningbouworganisaties.

 


 

Het aanbod van In Dialoog....

Training en ondersteuning van In Dialoog.... is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring met alle situaties uit de jongeren- en buurtbemiddelaarspraktijk.

In Dialoog.... ondersteunt bij het opzetten of verstevigen van bemiddelingsprojecten

en biedt verschillende basis- en vervolgtrainingen aan voor:

 

 

Informatie

Wilt u meer informatie, vraagt u zich af of jongerenbemiddeling in uw situatie geschikt is, of heeft u specifieke wensen ?

Neem gerust contact op.

 

Voor verdere achtergrondinformatie over jongerenbemiddeling zie: Links en informatie