Overige vormen van bemiddeling

 


Naast gespreksleiding werkt In Dialoog.... met veel enthousiasme aan verdere ontwikkeling van diverse (informele) vormen van conflictbemiddeling zoals leerlingmediationjongeren- en buurtbemiddeling en de inzet van bemiddelvaardigheden binnen organisaties (zoals bijvoorbeeld de overheid).

 

 

Voordelen van deze initiatieven

 • ze brengen bemiddeling tot de kern terug en bieden direct betrokkenen met concrete tools een effectieve aanpak voor conflictsituaties

 • ze maken bemiddeling en bemiddel-vaardigheden voor velen toegankelijk.

 • conflictvaardigheden worden verder verspreid binnen organisaties, school, wijk of stad

 • de eigen kracht van alle betrokkenen wordt ontwikkeld en gebruikt (empowerment), waardoor binding groeit en duurzame oplossingen ontstaan

 • bemiddeling door peers (gelijken) vergroot het vertrouwen en haalt uitstekende resultaten

 

 

Werkwijze

Deze initiatieven kennen geen standaard werkwijze maar vragen uitgebreidere trajecten en maatwerk. In Dialoog.... werkt hierbij nauw samen met verschillende partners en initiatieven (bijv. mediation door Leerlingen en Inkr8).

 

 

 

Het aanbod van In Dialoog....

In Dialoog.... werkt met veel overtuiging en passie aan verdere ontwikkeling van diverse informele vormen van conflictbemiddeling. Zie: het aanbod van In Dialoog....

 

 

 

 Resultaat van deze trajecten

 • verspreiding van de inzet van conflict- en bemiddelvaardigheden
  binnen een organisatie, school, wijk of stad

 • bemiddeling wordt voor velen (laagdrempelig) toegankelijk

 • optimale ontwikkeling van de eigen kracht van betrokkenen
  (empowerment en draagvlakontwikkeling)

 • binding door betrokkenheid

 • bemiddeling door peers (gelijken) vergroot het vertrouwen in eigen kunnen

 • bemiddeling behaalt uitstekende resultaten: veel ruzies worden onderling opgelost

 • oplossingen houden stand (zijn duurzaam)