“Dat we dit niet eerder ingezien
 en bedacht hebben... 
 we gaan er direct mee aan de slag !"

 

"Echt super dat we, met de 
 
theorieën die je uitlegde, 
 
concrete aanknopingspunten
 hebben gevonden
 
voor onze situatie...”.

 

(directeur en manager van een welzijnsorganisatie)

 

 

 

Werkwijze  (Coaching)

 

 

In Dialoog.... begeleidt u bij uw vraagstuk door in één of meer gesprekken uw situatie uit te diepen en uw gedachten, uw uw perspectief op de situatie en uw handelingsrepertoire samen met u onder de loep te nemen.

 

 

De focus wordt gelegd op:

  • uw vraagstuk

  • kwaliteiten en valkuilen

  • remmingen, belemmerende aannames en overtuigingen

  • verschillende perspectieven

  • onderliggende belangen

  • uw mogelijke oplossingen en concrete acties

 

 

In Dialoog.… biedt verschillende vormen van coaching aan.