Gespreksleiding

 

 

(Informele) Gespreksleiding is bemiddeling via een goed gesprek, onder leiding van een gespreksleider.
Een onafhankelijk gespreksleider is in staat om in complexe situaties vanuit gelijkwaardigheid en respect de betrokkenen te helpen om hun onderlinge communicatie te herstellen en hen te begeleiden bij het zelf oplossen van hun situatie. De deelnemers blijven zelf verantwoordelijk voor hun situatie en dus ook voor de uiteindelijke oplossing.

 

Neutraliteit van de gespreksleider, vertrouwelijkheid en bereidheid van de betrokkenen om de eigen situatie te willen oplossen (commitment) zijn hierbij essentiële begrippen.

 

 

Gespreksleiding is geschikt als:

  • betrokkenen met enige hulp zélf hun situatie willen verbeteren
  • de situatie vraagt om een informele aanpak binnen niet geformaliseerde kaders en afspraken
  • de situatie zich om redenen niet leent voor een formele aanpak via mediation 

 

 

In Dialoog.… biedt verschillende vormen van gespreksleiding aan.