Werkwijze  (Gespreksleiding)

 

 

Gestart wordt met een individuele of gezamenlijke intake waarin de kaders, aanpak, en werkwijze van de gesprekken wordt toegelicht en de verschillende zienswijzen worden verkend. De kaders waarbinnen de gesprekken plaatsvinden (zoals gespreksregels en geheimhouding) worden mondeling besproken en, als de situatie daarom vraagt, eenvoudige schriftelijk vastgelegd (in normaal Nederlands i.p.v. juridische taal) en ondertekend.

 

In een of meer korte gezamenlijke vervolggesprekken (van 1,5 – 2 uur) worden vervolgens deelonderwerpen uitgediept en besproken.

 

Onder regie van een gespreksleider wordt waar mogelijk de onderlinge communicatie hersteld
en gezocht naar passende oplossingen die aan de belangen van alle betrokkenen tegemoet komen. Desgewenst worden afspraken gemaakt en in overleg vastgelegd in een afsprakenlijst.

 

 

In Dialoog.… biedt verschillende vormen van gespreksleiding aan.