Buurtbemiddeling


Buurtbemiddeling is een manier van conflicten oplossen, die wordt ingezet als er in een buurt, stad of wijk conflicten zijn. Goed getrainde vrijwilligers zetten zich via buurtbemiddeling in om andere bewoners te helpen. Ze begeleiden als onafhankelijk procesbegeleiders de buren bij het zelf oplossen van hun geschil. De methode is bedoeld voor het vroegtijdig aanpakken van problemen, waardoor de kans groot is dat de situatie de-escaleert. Een preventieve aanpak als deze draagt bij aan de leefbaarheid in de buurt

 

 

Voorbeelden

Buurtbemiddeling kan bijvoorbeeld worden ingezet bij:

  • (geluids)overlast

  • verstoorde communicatie (negatief aanspreken, pesten, negeren enzovoort)

  • beplanting en tuinonderhoud

  • gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen zoals een portiek, steegje of veldje

  • situaties waar groepen bij betrokken zijn

  • parkeerproblemen in een straat

  • onveiligheid rond een winkel in de buurt

  • overlast van speeltoestellen op een gemeenschappelijk veldje

  • slechte onderlinge verhoudingen in een een bejaardentehuis

 

 

Over buurtbemiddeling

De bemiddeling houdt in dat er een luisterend oor is voor beide buren en hun communicatie
wordt hersteld. Het is de bedoeling dat de buren zelf, onder leiding van twee onafhankelijke bemiddelaars, praten over hun problemen en vervolgens samen hun conflict oplossen.

 

Buurtbemiddeling maakt mensen ervan bewust dat bij problemen niet meteen een officiële instantie ingeschakeld hoeft te worden en dat veel ergernissen zijn uit te praten. Het helpt mensen om zelf hun situatie positief te beïnvloeden. Eigen oplossingen werken vaak beter dan oplossingen die anderen aanbieden of opleggen. Buurtbemiddeling is zodoende een vorm van sociaal investeren.

 

Initiatiefnemers van buurtbemiddeling zijn vooral gemeenten, de politie, welzijnsorganisaties en/of woningbouworganisaties.

 

 

Het aanbod van In Dialoog....

Training en ondersteuning van In Dialoog.... is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring met alle situaties uit de jongeren- en buurtbemiddelaarspraktijk.

In Dialoog.... ondersteunt bij het opzetten of verstevigen van bemiddelingsprojecten

en biedt verschillende basis- en vervolgtrainingen aan voor:

 

 

Informatie

Wilt u meer informatie, vraagt u zich af of buurtbemiddeling in uw situatie geschikt is, of heeft u specifieke wensen ?

Neem gerust contact op.

 

Voor verdere achtergrondinformatie over buurtbemidderling zie: Links en overige informatie.