Opdrachtgevers / referenties

 

Als u behoefte hebt aan een persoonlijke indruk van de werkstijl en aanpak van In Dialoog....
dan kan ik u in contact brengen met onderstaande organisaties voor een passende referentie.

 

 

Trainingen en opleidingen:

 • Stichting Mediation door Leerlingen (MdL), en via MdL vele onderwijsinstellingen uit het basis-, voortgezet-, praktijk-, en (hoger)beroeps-onderwijs

 • Buurtbemiddelingsprojecten in o.a. Amersfoort, Baarn/Soest, Leusden, Groningen, Wageningen, Renkum

 • Jongerenbemiddeling Amersfoort

 • De Koning Mediation (o.a. mediationvaardigheden bij overheden, klachtafhandeling bij politie)

 • Hogeschool Utrecht (o.a. gespreksvaardigheden, communicatie en conflicten)

 • Hogeschool Arnhem Nijmegen

 • Politieacademie (mediationvaardigheden voor wijkagenten)

 • Verbeterforum

 • Instelling voor begeleid wonen (training onderhandelen en conflicthantering)

 • Scouting Nederland (Scoutingbemiddelaars)

 • Wijkteam Utrecht Overvecht (conflicthantering en bemiddeling)

 • De Mat (interactievaardigheden binnen de gezondheidszorg)

 • RINO (diverse opleidingen voor Geestelijke Gezondheidszorg)

 

 

Conflictcoaching, gespreksleiding en mediation

 • Woningbouworganisaties (o.a. Amersfoort, Ridderkerk, Leusden)

 • Buurtbemiddeling Amersfoort

 • Stedelijk Gymnasium Haarlem (gespreksleiding)

 • Conflictcoaching management van een Welzijnorganisatie

 • Mediation/gespreksleiding in MKB-bedrijven

 • Diverse co- en groeps-mediations met de Waart Mediation

 

 
Diverse opdrachten
 • Intervisie Pento Amersfoort
 
 

Procesbegeleiding

 • Scouting Nederland (Groepsbegeleiding: begeleiding verbetertrajecten Scoutinggroepen)
 • Montessoricollege (facilitering werkbijeenkomst docenten en management)
 • Cardialysis Rotterdam (facilitering werkbijeenkomst)
 • Provincie Noord Brabant (beleidsvorming met meer partijen)
 • Bewonerscommissie Leusden

 

 

Diverse opleidingsinstituten

 • De Koning mediation

 • De Mat

 • RINO

 • Verbeterforum

 • Politieacademie

 • Pezzettino

 • Hogeschool Utrecht

 • Hogeschool Arnhem Nijmegen

 • ORBIS