Resultaat  (Groeps- en meer partijen bemiddeling)

 

 

In een aantal gesprekken wordt met betrokkenen besproken wat er speelt en opgelost moet worden. Samen wordt gezocht naar:

  • een werkbare en flexibele aanpak (wie wordt op welke wijze waarbij betrokken)

  • gelegenheid om naar elkaar uit te spreken wat er dwars zit of speelt

  • verbetering van de communicatie en herstel van de onderlinge relaties en vertrouwen

  • nieuwe, gezamenlijke keuzes

  • concrete heldere onderlinge afspraken voor aangegeven deelproblemen

 

 

In Dialoog.… biedt verschillende vormen van groeps- en meer partijen bemiddeling aan.