“ Als mediation goed werkt
  gaan 
leerlingen kwaad naar binnen
 
 en komen ze lachend naar buiten. ”

 

(Leerlingmediator)

 Voordelen  (Leerlingmediation)

 

  • jonge mensen leren in klassikale lessen effectief met eigen ruzies omgaan. Deze concrete vaardigheden worden toegepast op school en zijn ook bruikbaar in hun leven buiten de school

  • enkele geschikte leerlingen bekwamen zich in mediationvaardigheden

  • de school geeft met leerlingmediation invulling aan verschillende beleidsterreinen waaronder: veiligheidsbeleid, leerlingparticipatie, pedagoggisch klimaat en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen

  • het aantal ruzies op school neemt niet altijd af, wel verandert de manier waarop er mee wordt omgegaan

  • leerlingen krijgen en nemen verantwoordelijkheid in het omgaan met ruzies en zijn daarmee medeverantwoordelijk voor de sfeer, veiligheid, en sociaal klimaat in school

  • een leerzame en praktische invulling van (mentor)lessen

  • personeel (en ouders) worden getraind in dezelfde vaardigheden, zodat leerlingen optimaal door hen gestimuleerd kunnen worden om zelf hun problemen op te lossen

  • met een traject leerlingmediation verandert ook de wijze waarop iedereen binnen de schoolomgeving onderling met elkaar omgaat

 

 

In Dialoog.... biedt verschillende vormen van begeleiding, ondersteuning en training aan bij de invoering van leerlingmediation.