"Welkom op deze website

  van In Dialoog.... "

 

 

 

"Wilt u meer informatie,

  kennismaken

  of advies ?"

 

 

 

 

 

 "Bel gerust even voor overleg !"

 

 

 

 

  (Ronald Westerbeek)

 

 

Geïnspireerd door de enorme kracht van mediationvaardigheden,
waarmee escalatie verandert in constructief samenwerken
en met vertrouwen in ieders vermogen om vanuit eigen kracht oplossingen te vinden,

ondersteunt en verbetert In Dialoog.... communicatie 

en brengt u samen in gesprek.

bij conflicten
in leersituaties 
in alledaagse werk- en leefsituaties

 

Op scholen, bij de overheid, in bedrijven, in jongeren- / buurtbemiddelingsprojecten

en in privé-situaties.

 

 

 

Zoekt u:

 

.... begeleiding bij een conflict

     conflictcoaching, gespreksleiding, mediation

 

.... een praktische workshop of vaardigheidstraining

     voor uw team of medewerkers, 
     op het gebied van conflicthantering, bemiddeling, mediationvaardigheden, 
     gespreksvoering of samenwerking

 

.... procesmatige ondersteuning

     bij een overleg, bij projecten of bij (beleids)processen

 

In Dialoog…. biedt maatwerk voor uw specifieke vraag en situatie !