Groeps- en meerpartijenbemiddeling

 

In ruzies en geschillen zijn soms meer dan 2 partijen betrokken, waarmee een aparte dynamiek ontstaat en een specifiek gespreksproces noodzakelijk is.

In Dialoog.... heeft ruime ervaring in het bemiddelen van geschillen:

 

 • tussen meerdere partijen, bijv:

  • een gemeente, een bezwaarde en diverse belanghebbenden

  • het schoolmanagement, docententeam en ouders

 

 • tussen 2 groepen, bijv:

  • oudere wijkbewoners en jongeren

  • docenten en onderwijs ondersteunend personeel

  • een bewonerscommissie en een activiteitencommissie in een bejaardentehuis

 

 • waar één partij bestaat uit een groep, bijv:

  • één buurtbewoner en jongeren uit een buurthuis

  • een bewoner of horecaondernemer en verschillende bewoners uit een straat

 

 • binnen een groep, bijv:

  • ruzie binnen een vereniging

  • onenigheid tussen collega's of winkeliers

 

In Dialoog.… biedt verschillende vormen van groeps- en meer partijen bemiddeling aan.