“ Doen ! "

 

(bemiddelaar n.a.v. een vervolgtraining)

6. een veilige leeromgeving en aandacht voor zorgvuldige, effectieve communicatie


Er wordt met en van elkaar geleerd. Dit vraagt een open en respectvolle houding naar elkaar. De kracht en het effect van zorgvuldige communicatie en van specifieke interventies worden in het hier en nu van de training heel direct en persoonlijk ervaren.

Er wordt gewerkt:

  • vanuit individuele ervaring naar onderlinge uitwisseling

  • van weerstand naar wat nodig is om (weer) te bewegen

  • van oordeel naar belangstelling en (elkaars) belangen onderzoeken

  • van individueel bedenken 'wat goed is' naar gezamenlijk zoeken 'wat werkt'

 

 

Terug naar:  De kracht van training door in Dialoog....