“ Doen ! "

 

(bemiddelaar n.a.v. een vervolgtraining)

7. accordering door beroeps- en belangenorganisaties


Trainingen van In Dialoog.… zijn waar mogelijk en nodig in samenwerking met Mediationteam en De Koning Mediation (DKM), geaccordeerd door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

 

 

Terug naar:  De kracht van training door in Dialoog....